Każde dziecko ma prawo do przeżycia spokojnego dzieciństwa – Kurier Wileński

Share This Post


— W tym roku będziemy obchodzić ważną datę — wkrótce minie 5 lat od przeprowadzenia reformy systemu ochrony praw dziecka. Przyniosła ona namacalne zmiany w ochronie praw dzieci. Dzięki niej możemy o wiele szybciej i sprawniej zapewnić ochronę praw dzieci. Obecnie specjaliści reagują na zgłoszenia przez całą dobę na całej Litwie. Natomiast przed reformą, kiedy ochrona praw dziecka była wdrażana przez samorządy, obrońcy praw osób nieletnich reagowali na zgłoszenia tylko w godzinach pracy. Dziś na każde zgłoszenie o możliwym naruszeniu praw dziecka reagują o każdej porze dnia i nocy — mówi Alina Žilinaitė.

Czytaj więcej: Swą działalność rozpocznie scentralizowany system ochrony praw dziecka

Zawsze gotowi do pomocy

Aby zminimalizować łamanie praw dziecka, a zwłaszcza, aby zapobiec bolesnym tragediom, bardzo ważne są również odpowiednie zmiany w społeczeństwie. Dlatego niezwykle istotne jest reagowanie w sytuacji, gdy widzimy, że dziecko może doświadczać przemocy lub gdy jego prawa są naruszane w inny sposób.

— Obrońcy praw dziecka są zawsze gotowi do pomocy i reagują na każde otrzymane zgłoszenie o możliwych naruszeniach. Badając sprawę, udajemy się do rodziny i zawsze indywidualnie rozmawiamy z każdym z jej członków. Jeżeli wiek i stan zdrowia dziecka pozwala na rozmowę, to rozmawiamy także z nim. Oceniając sytuację w rodzinie, staramy się identyfikować ewentualne problemy i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań, które pomogą rodzinie przezwyciężyć trudności i pozwolą każdemu z jej członków poczuć się bezpiecznie. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie obrońcy praw dziecka mogą skierować członków rodziny do innych specjalistów— psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, prawników itp. — wymienia przedstawicielka Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy.

45 tysięcy doniesień o możliwych naruszeniach

W 2022 r. obrońcy praw dziecka otrzymali ponad 45 tys. doniesień o możliwych naruszeniach praw dziecka. W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2023 r. otrzymano ich już prawie 18 tys. Zdecydowana większość doniesień dotyczy niefizycznej przemocy wobec dziecka. Najczęściej doniesienia mają miejsce w przypadku naruszenia prawa dziecka do godnych warunków życia, edukacji, prawa do komunikacji z rodzicami i krewnymi itp.

2 866 ofiar przemocy

— Ale, niestety, trzymujemy również doniesienia o przypadkach przemocy wobec dzieci… W ubiegłym roku 2 866 dzieci padło ofiarą przemocy. W pierwszych miesiącach tego roku otrzymaliśmy 1 370 zgłoszeń o możliwej przemocy wobec dzieci. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy fizycznej lub że jego prawa są w inny sposób naruszane, należy aktywnie działać — nie milczeć i zgłaszać to obrońcom praw nieletnich. Tylko wtedy, gdy dowiadujemy się o maltretowanym dziecku, możemy mu pomóc — podkreśla Alina Žilinaitė.

Czytaj więcej: Dzieci ofiarami przemocy domowej dorosłych

spot_img

Related Posts

- Advertisement -spot_img